E-mail: biuro@eltii.pl | Nr tel.: 32 645 06 90

Sprawność transformatorów – o czym mówi?

Pojęcie sprawności jest istotne w kontekście transformatorów przede wszystkim ze względu na generowanie strat przez tego typu urządzenia. Jego znajomość może okazać się niezbędna na przykład wtedy, kiedy pojawi się potrzeba odpowiedniego doboru zabezpieczenia przeciążeniowego od strony pierwotnej. Wspomnianą sprawność określa stosunek mocy dostarczanej do odbiornika przez wtórne uzwojenie transformatora do mocy, jaka jest...

Jak zabezpiecza się transformatory przed czynnikami zewnętrznymi?

W wielu różnych zastosowaniach zachodzi potrzeba dopasowania specyfiki wykorzystywanego napięcia do ściśle określonych parametrów podłączonych odbiorników prądu. By obniżyć napięcie do wymaganego poziomu, a także uniknąć zagrożeń wynikających z niekontrolowanych zmian charakterystyki prądu wykorzystuje się specjalne urządzenia przeznaczone do tego celu. Ponieważ nierzadko muszą one być dostosowane do specyfiki konkretnego systemu, producenci transformatorów oferują...

Budowa i zasady działania transformatorów jednofazowych

Większość wykorzystywanych dziś maszyn i urządzeń potrzebuje zasilania prądem o charakterystyce dostosowanej do specyfiki zamontowanych w nich układów elektrycznych. Dość często odbiega ona od tej, jaką oferuje doprowadzona do miejsca montażu instalacja. W takich przypadkach niezbędne okaże się podłączenie sprzętu do właściwie dobranego transformatora, który pozwoli na dopasowanie parametrów do istniejących potrzeb. Rozwiązaniem umożliwiającym...

Praca przerywana transformatora – dlaczego jest tak istotna?

W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, niezawodność i stabilność dostaw stają się coraz bardziej istotne. Transformatory pełnią ważną rolę w przesyłaniu, dystrybucji oraz konwersji energii w sieciach elektroenergetycznych. W związku z tym praca przerywana tych urządzeń ma kluczowe znaczenia dla funkcjonowania współczesnych systemów energetycznych. Dlaczego jest ona aż tak istotna?

Jak należy odczytywać oznaczenia transformatorów?

Transformatory służą do konwersji energii elektrycznej z jednego poziomu napięcia na inny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń, ważne jest zrozumienie oznaczeń znajdujących się na nich. Ten artykuł zawiera wprowadzenie do oznaczeń transformatorów, opisuje rodzaje oznaczeń i wyjaśnia jak je interpretować.

Czym są autotransformatory i w jaki sposób działają?

W ofercie przedsiębiorstwa Eltii znajduje się między innymi sprzedaż autotransformatorów. Są to specjalne transformatory, w których istnieje tylko jedno uzwojenie. Mogą mieć przekładnię stałą, wówczas stosunek liczby zwojów uzwojeń pierwotnego i wtórnego jest stały. Przekładania może być również zmienna (w autotransformatorach z regulacją).

Dlaczego transformatory oświetleniowe powinny być wyposażone w bezpiecznik termiczny?

By możliwe było zasilanie oświetlenia, niezbędne jest wykorzystywanie transformatorów. Wybrane modele urządzeń tego typu mogą być wyposażone w bezpiecznik termiczny. Czy jest to jednak konieczne? Do czego tak właściwie służy bezpiecznik termiczny będący częścią transformatorów oświetleniowych? W dalszej części przygotowanego przez nas artykułu postaramy się odpowiedzieć na wyżej wymienione pytania.

Zalety stosowania transformatorów z uzwojeniami miedzianymi

Transformatory mają zazwyczaj dwa typy uzwojeń, miedziane lub aluminiowe, są one inaczej nazywane jako cewki. Uzwojenia te odnoszą się do cewek w transformatorze elektrycznym, pobierając i rozprowadzając moc wewnątrz jednostki. Dowiedz się o zaletach stosowania transformatorów z uzwojeniami miedzianymi.

Na czym polega zasada działania transformatora trójfazowego?

Transformatory to urządzenia elektryczne, których rolą jest modyfikowanie, dystrybucja i przesyłanie energii elektrycznej. Znajduje zastosowanie w przemyśle, ponieważ modyfikuje na dużą skalę parametry przepływającego prądu moc i napięcie, dopasowując do  zaistniałych potrzeb. W jaki sposób działa?