E-mail: biuro@eltii.pl | Nr tel.: 32 645 06 90
Eltii Banner

Transformatory separacyjne – doskonała ochrona przeciwpożarowa

Transformatory separacyjne oferowane przez ELTII to urządzenia przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej w miejscach o podwyższonym zagrożeniu porażenia prądem elektrycznym. Nasz asortyment obejmuje:

  • transformatory separacyjne jednofazowe otwarte,
  • transformatory separacyjne trójfazowe otwarte,
  • transformatory separacyjne trójfazowe obudowane.

Oferujemy urządzenia i akcesoria o różnych stopniach ochrony.

Transformatory separacyjne jednofazowe otwarte

Dostarczamy transformatory separacyjne jednofazowe otwarte. Są to podstawowe elementy systemu energoelektrycznego. Składają się z rdzenia i przynajmniej dwóch uzwojeń:

  • uzwojenie pierwotne odpowiada za pobieranie energii elektrycznej,
  • uzwojenie wtórne, które zmienia parametry energii elektrycznej i oddaje ją z powrotem.

Transformatory jednofazowe obsługują jedną fazę prądu.

Transformatory separacyjne trójfazowe otwarte

Istotą transformatora separacyjnego trójfazowego jest możliwość połączenia sieci przesyłowych o różnych poziomach napięcia przy zachowaniu pierwotnej częstotliwości. Urządzenia te produkowane są poprzez połączenie transformatorów jednofazowych lub wykorzystanie układu trójkolumnowego.

Transformatory w obudowach

Dostarczamy transformatory zabezpieczone obudowami przed czynnikami zewnętrznymi i dotykiem bezpośrednim. Stosujemy różne stopnie ochrony transformatorów.