E-mail: biuro@eltii.pl | Nr tel.: 32 645 06 90
Eltii Banner

Transformatory toroidalne

Transformatory toroidalne

Transformator toroidalny to transformator, na który składają się dwa lub więcej nawiniętych uzwojeń na wspólny rdzeń o toroidalnym kształcie. Dzięki ich konstrukcji straty w rdzeniu są mniejsze, poziom hałasu niższy, a reaktancja rozproszenia jest mała – wszystko jest to w porównaniu do transformatorów kształtowych.


Omawiane w tym dziale transformatory w porównaniu z innymi transformatorami różnią się specyficzną konstrukcją. Rdzeń ma w toroidalnych transformatorach kształt pierścienia, na który nawinięte są uzwojenia. Zastosowanie transformatorów toroidalnych powszechne jest np. w urządzeniach audio lub technice oświetleniowej (wykorzystywane są do zasilania żarówek halogenowych o zmianowej wartości zasilania 12V). Dzięki swojej prostej budowie nasze transformatory toroidalne cechują się niezawodnością działania, dużą stabilnością oraz umożliwiają transformowanie dużej mocy.

Zamów u nas sieciowe transformatory toroidalne

Na transformator sieciowy składa się rdzeń złożony ze specjalnie ukształtowanych blach oraz z uzwojeń. Uzwojenia wykonywane są z miedzianego drutu nawojowego w emalii, po czym zostają nawijane na korpusie (szpuli) dopasowanym rozmiarami do danego rdzenia. Jest on zarazem często najdroższym, a także najbardziej kłopotliwym elementem urządzeń zasilanych prądem z sieci elektroenergetycznej. Jak w każdym układzie w transformatorze sieciowym istnieją pewne straty mocy. Nie istnieją niestety transformatory unikające takich strat, jednak staramy się by produkowany przez nas sprzęt minimalizował je przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich parametrów.

Nasze transformatory sieciowe zachowują wysoką sprawność elektryczną przy najmniejszych stratach bez obciążenia. Aspekty są te bardzo ważne. Niska sprawność może powodować z biegiem lat do zwiększenia kosztów, a spowodowane jest to tym, że energia jest przekształcana na ciepło odpadowe. Mogą więc powstać także dodatkowe koszty sprzętu niezbędnego do odprowadzenia ciepła.

transformatory siecowe

Firma ELTII skupia się na tym by produkowane dla Państwa transformatory sieciowe były odpowiednie do długiego użytkowania, bez konieczności dodatkowych inwestycji związanych z ich eksploatacją.

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa transformatorów toroidalnych od ELTII

Produkowane przez naszą firmę transformatory toroidalne dostosowane są do dyrektyw Unii Europejskiej 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG, dzięki czemu mogą być znakowane „CE”. Dokładamy wszelkich starań, aby produkowane dla Państwa transformatory były wykonane z najwyższej jakości materiałów oraz były bezpieczne i niezawodne.

W trosce o Państwa czas i zadowolenie nasze zlecenia staramy wykonać w jak najszybszym terminie, zachowując przy tym wszystkie standardy jakości i bezpieczeństwa.