transformator olejowy

Pojęcie sprawności jest istotne w kontekście transformatorów przede wszystkim ze względu na generowanie strat przez tego typu urządzenia. Jego znajomość może okazać się niezbędna na przykład wtedy, kiedy pojawi się potrzeba odpowiedniego doboru zabezpieczenia przeciążeniowego od strony pierwotnej. Wspomnianą sprawność określa stosunek mocy dostarczanej do odbiornika przez wtórne uzwojenie transformatora do mocy, jaka jest pobierana przez uzwojenie pierwotne. Jej wartość mówi między innymi o tym, jaki prąd obciążenia strony wtórnej określa dane urządzenie.

Moc oddawaną do odbiornika oznacza się symbolem Podd, moc strat w miedzi – symbolem PCu, natomiast moc strat w żelazie – symbolem PFe. Każdy z tych parametrów może zostać wyznaczony poprzez wykorzystanie w tym celu stanów pracy jałowej i stanu zwarcia pomiarowego. Zależność tę można przedstawić w następujący sposób w zapisie technicznym: η = Podd / (Podd + PCu +PFe).

Jako producent transformatorów przypominamy, że sprawność tych urządzeń bywa różna, na co wpływ ma charakteryzująca je moc znamionowa – wynosząca ok. 0,3–0,4 dla transformatorów o mocy pojedynczych VA, a w przypadku transformatorów energetycznych rzędu MVA sięgająca nawet ok. 0,99. Niemniej wszystkie transformatory mają sprawność mniejszą od jedności.

Co jeszcze powinno cechować wysokiej jakości transformatory?

Poza sprawnością transformatory powinny cechować się odpornością na ciepło i na wilgoć, wysoką stabilnością i wytrzymałością mechaniczną, niezawodnością, wydajnością, a także przeznaczeniem do długotrwałej eksploatacji. Warto przy tym pokreślić jedną bardzo ważną kwestię: w przypadku transportu transformatorów konieczne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, które wyeliminują ryzyko zniszczenia przewożonych urządzeń.

About the author: ELTi

7fe1b3322a6e3fbdad96ead2ccef463b?s=70&d=mm&r=g