transformator

W wielu różnych zastosowaniach zachodzi potrzeba dopasowania specyfiki wykorzystywanego napięcia do ściśle określonych parametrów podłączonych odbiorników prądu. By obniżyć napięcie do wymaganego poziomu, a także uniknąć zagrożeń wynikających z niekontrolowanych zmian charakterystyki prądu wykorzystuje się specjalne urządzenia przeznaczone do tego celu. Ponieważ nierzadko muszą one być dostosowane do specyfiki konkretnego systemu, producenci transformatorów oferują ich specjalne zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi wpływać na ich działanie. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Jakie są niebezpieczeństwa związane z pracą transformatora?

Podstawowe problemy wiążące się z eksploatacją transformatora wynikają z ryzyka powstawania w nim zwarć oraz pojawiania się przeciążeń termicznych. Sposobem na zabezpieczenie się przed takimi zagrożeniami okaże się stosowanie właściwie dopasowanych wyłączników oraz bezpieczników, a także korzystanie z urządzeń monitorujących poziom generowanej temperatury – tj. sond termicznych – i w razie potrzeby gwarantujących szybkie wyłączenia urządzenia. Alternatywą będzie efektywne chłodzenie powietrzne albo przy wyższych napięciach olejowe.

Jak chroni się transformatory?

Zależnie od konkretnego zastosowania transformatory mogą pracować w rozmaitych warunkach zewnętrznych. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stosuje się w nich układy oferujące spełnianie wymogów poszczególnych klas. W grę wchodzi ochrona przed porażeniem elektrycznym za pośrednictwem izolacji podstawowej oraz zastosowaniem uziemienia dla klasy I, izolacji podstawowej oraz izolacji podwójnej lub wzmocnionej przy klasie II czy użyciu systemów niskonapięciowych dla klasy III. Możliwe jest także zaprojektowanie obudowy o odpowiednim IP, dopasowanym do warunków eksploatacji. Liczy się też klasa izolacji i sposób chłodzenia.

About the author: ELTi