transformator miedziany

Transformatory mają zazwyczaj dwa typy uzwojeń, miedziane lub aluminiowe, są one inaczej nazywane jako cewki. Uzwojenia te odnoszą się do cewek w transformatorze elektrycznym, pobierając i rozprowadzając moc wewnątrz jednostki. Dowiedz się o zaletach stosowania transformatorów z uzwojeniami miedzianymi.

Czym jest transformator?

Transformator to inaczej maszyna elektryczna, której zadaniem jest przenoszenie energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji. Proces polega na przenoszeniu prądu z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. Zazwyczaj zmienianie jest równocześnie napięcie elektryczne, jednak samo napięcie nie ulega zmianie. Taki transformer umożliwia więc zmianę napięcia panującego w sieci wysokiego napięcia, może być przesyłane na duże odległości, jak również na niskie napięcie, do którego są dostosowywane poszczególne odbiorniki.

Transformator z uzwojeniem miedzianym

Transformatory suche, dzielące się na uzwojenia miedziane i aluminiowe, są w stanie pobierać oraz rozprowadzać moc wewnątrz wybranej jednostki. Transformator chłodzący powietrze ma zazwyczaj dwa uzwojenia:

  • pobierające energię ze źródła,
  • przekazujące moc do obciążenia.

Zarówno uzwojenia miedziane, jak i aluminiowe spełniają takie same funkcje. Chociaż aluminium jest metalem znacznie lżejszym od miedzi, to w przypadku transformatorów rozdzielczych zaletę tę może zniwelować zwiększona objętość, jak również ciężar materiału przewodzącego, kadzi i oleju. Dlatego też można stwierdzić, że transformator z uzwojeniami miedzianymi jest lżejszy od tego wykonanego z aluminium. Co samo w sobie sprawia, że jest wygodniejszy w użyciu, jednak równie wytrzymały.

About the author: ELTi