transformator

Osoby pracujące ze specjalistycznymi maszynami elektrycznymi muszą posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, gdyż praca z prądem może być bardzo niebezpieczna. Jednak stosowanie specjalnych zabezpieczeń sprawia, że ryzyko zostaje wyraźnie ograniczone. Jednym z takich rozwiązań są transformatory bezpieczeństwa, które są dodatkowym wyposażeniem urządzeń oraz sprzętów, które zasila energia elektryczna.

Co musisz wiedzieć o transformatorach bezpieczeństwa?

Transformatory odpowiedzialne są za transport energii z jednego do drugiego obwodu elektrycznego, w międzyczasie dokonują one zmiany napięcia płynącego prądu. W ten sposób możliwe staje się obniżenie napięcia do poziomu, który nie stanowi już zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, którzy korzystają z elektrycznych urządzeń. Transformatory bezpieczeństwa wykorzystywane są w miejscach, gdzie pojawia się zagrożenie porażenia prądem. W niektórych przypadkach konieczność instalowania tego rodzaju urządzeń jest regulowana prawnie i przepisy wyszczególniają, kiedy istnieje obowiązek montażu transformatorów do zasilania elektroenergetycznych instalacji.

Najczęściej transformatory bezpieczeństwa występują w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napięcia i przemysłowych, a także w tablicach i szafkach rozdzielczych. Oprócz tego wykorzystuje się je również w skrzynkach sterowniczych oraz innych maszynach zasilanych prądem elektrycznym. Stosuje się transformatory jedno i trójfazowe.

Transformatory i ich funkcje

Transformatory pozwalają uniknąć niebezpiecznych zwarć, które mogą skutkować porażeniem prądem. Skutecznie obniżają one napięcie do tzw. poziomu bezpiecznego, które nie będzie bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Ponadto jeśli maszyny działają przez długi czas, to wyeliminowane zostaje ryzyko awarii, która mogłaby skutkować nawet tragedią i pojawieniem się wysokich strat finansowych. Transformatory są również zabezpieczeniem dla samych maszyn i urządzeń. Pozwalają one na utrzymanie stałego poziomu napięcia, które zapewnia prawidłową pracę odbiorników.

About the author: ELTi