cewki

Cewka może mieć różną budowę. Może być ona jedno, dwu, a nawet wielowarstwowa. Czy jednak wiemy, czym ona dokładnie jest i jakie jest jej zastosowanie? Przede wszystkim jej rola polega na zapobieganiu niekontrolowanym zmianom natężenia prądu. Stanowi ona składową licznych urządzeń. Jej budowa jest stosunkowo prosta, przynajmniej w porównaniu do sposobu działania.

Co warto wiedzieć o cewkach?

Zadaniem cewek warstwowych jest więc przede wszystkim filtrowanie napięcia oraz gromadzenie energii pola magnetycznego. Niekiedy stanowią one niezbędny element do sprawnego funkcjonowania niektórych układów. Mogą one pracować jako odbiornik fal radiowych w układzie LC lub dławić prąd. Wskazuje się również, że nawinięcie dwóch cewek na jeden rdzeń może prowadzić do osiągnięcia funkcjonalności zbliżonej do transformatora.

Cewka to najczęściej spiralnie nawinięty fragment drutu o różnej grubości, co uzależnione jest od jej rodzaju i typu. We wnętrzu takiej spirali mogą znajdować się różne materiały – zależnie od modelu. Pośród najważniejszych parametrów cewki, wpływających na jej pracę wymienia się indukcyjność, oprócz tego posiada ona również własną rezystancję, czyli opór i oczywiście nie bez znaczenia jest również prąd maksymalny. Wszystko, co przepływa przez cewkę, trafia następnie do kondensatorów, gdzie jest wygładzane, jednak sama w sobie cewka nie posiada możliwości wytwarzania energii elektrycznej, jest elementem biernym.

Jakie jeszcze informacje na temat cewki warto znać?

Cewka może mieć różną temperaturę, co uzależnione jest od kilku czynników. Jednym z nich jest budowa samego obwodu, w którym ją wykorzystano, a także rozmieszczenie poszczególnych elementów. Znaczenie ma również rozmiar oraz grubość ścieżek na płytce drukowanej PCB oraz przepływ powietrza i inne czynniki wpływające na jakość i wydajność chłodzenia. W związku z tym określenie maksymalnej temperatury cewki nie będzie nam mówiło zbyt wiele, gdyż określić ją jedynie w punkcie końcowym. Jednak warto pilnować, aby nie przekraczała ona granicy temperatury określanej jako najbardziej niekorzystne warunki jej pracy.

About the author: ELTi