stacja transformatorowa

Transformatory służą do konwersji energii elektrycznej z jednego poziomu napięcia na inny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń, ważne jest zrozumienie oznaczeń znajdujących się na nich. Ten artykuł zawiera wprowadzenie do oznaczeń transformatorów, opisuje rodzaje oznaczeń i wyjaśnia jak je interpretować.

Wprowadzenie do oznaczeń transformatorów

Oznaczenia transformatorów to symbole lub liczby, które wskazują typ transformatora, jego napięcie znamionowe, prąd znamionowy i inne ważne informacje. Dane te znajdują się zazwyczaj na tabliczce znamionowej lub obudowie urządzenia. Ważne jest, aby zrozumieć ich znaczenie w celu prawidłowego zainstalowania i użytkowania transformatora, np. jednofazowego.

Istnieje kilka rodzajów oznaczeń transformatora, które można znaleźć na tabliczce znamionowej lub obudowie. Obejmują one nazwę i logo producenta, numer modelu, numer seryjny, moc znamionową (w woltach i amperach), częstotliwość znamionową (w hercach), klasę izolacji, wskaźnik wzrostu temperatury (w stopniach Celsjusza), system izolacji uzwojeń (jednofazowy lub trójfazowy) oraz wszelkie inne specjalne instrukcje lub ostrzeżenia.

Interpretacja oznaczeń transformatora

Numer modelu wskazuje typ transformatora, natomiast numer seryjny identyfikuje konkretną jednostkę. Moc znamionowa informuje o maksymalnym napięciu i prądzie, które można bezpiecznie przyłożyć do uzwojenia pierwotnego i wtórnego urządzenia. Częstotliwość znamionowa określa częstotliwość, przy której transformator jest przeznaczony do pracy. Klasa izolacji wskazuje wzrost temperatury, jakiego można się spodziewać podczas pracy przy pełnym obciążeniu. System izolacji uzwojeń przynosi dane na temat tego, czy jest to transformator jednofazowy czy trójfazowy.

About the author: ELTi