transformator

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą spełniać określone normy krajowe i międzynarodowe, aby można je było używać. Normy to specjalne dokumenty, w których określone zostały dokładne wytyczne związane z konstrukcją, opisem i sprawdzeniem konkretnego produktu. Takim normom podlega również produkcja transformatorów. Do jakich muszą stosować się producenci?

Normy krajowe i międzynarodowe dla transformatorów

Najprościej rzecz ujmują transformatory służą do przenoszenia energii elektrycznej. Ich działanie powinno być precyzyjne i dostosowane do wymagań w różnych krajach. W związku z tym, producentów obowiązują normy europejskie i międzynarodowe, a jeśli planują wykorzystanie i sprzedaż swoich urządzeń w konkretnych krajach, to również muszą brać pod uwagę obowiązujące w danym miejscu prawo, przypisy, normy.

Dla transformatorów suchych obowiązujące są normy:

  • międzynarodowe – IEC60726, IEC60076, IEC61558,
  • europejskie – EN60726, EN60076, EN61558,

Kolejna Norma PN-EN 50464-1:2007+A1:2012E dotyczy transformatorów trójfazowych olejowych rozdzielczych. Co istotne 21 października 2009 roku Parlament Europejski uchwalił tzw. Ekoprojekt, czyli dyrektywę, której celem było wskazanie produktów i ich grup, związanych z energią, które już na etapie projektowania oraz produkcji mogą prowadzić do ograniczenia jej zużycia.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE transformatory uznawane są za urządzenia elektryczne. Ustalenie listy produktów, i powstanie jego ostatecznej wersji miało miejsce w 2014 roku, wówczas dokument został opublikowany jako Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 548/2014.

W przypadku transformatorów, których moc wynosi poniżej ≤ 3150 kVA i napięcia Um ≤ 24 kV, transformujących z napięcia średniego na niskie, w formie referencyjnej wykorzystano normy CENELEC dla transformatorów olejowych EN 50464-1 i suchych EN 50541-1.

W związku z tym zastosowanie odpowiedniej normy i parametrów związanych z produkcją transformatorów, uzależnione jest od ich rodzaju i dokładnego przeznaczenia.

About the author: ELTi